Loading...
پروژه مطب دکتر قلب2019-10-29T17:26:48+03:30

مطب دکتر قلب اهواز

طراحی، نظارت و اجرای مطب دکتر قلب با مساحت 150 متر مربع در اهواز توسط گروه مسعود زمانیها صورت پذیرفت. این مطب در سال 97 به بهره برداری رسید.

سایر پروژه ها

گروه معماری و دکوراسیون داخلی مسعود زمانیها

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های لوکس و فاخر معماری و معماری داخلی

اطلاعات تماس

Phone: 0098 - 21 - 26416252

Mobile: 0098 - 912 - 1045329

Web: http://nemoneh.com