Loading...
پروژه فروشگاه موبایل عراق2019-10-29T17:30:54+03:30

فروشگاه موبایل عراق

طراحی، نظارت و اجرای فروشگاه موبایل با مساحت 240 متر مربع در 2 طبقه در کشور عراق توسط گروه مسعود زمانیها صورت پذیرفت. این فروشگاه در سال 97 به بهره برداری رسید.

سایر پروژه ها

گروه معماری و دکوراسیون داخلی مسعود زمانیها

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های لوکس و فاخر معماری و معماری داخلی

اطلاعات تماس

Phone: 0098 - 21 - 26416252

Mobile: 0098 - 912 - 1045329

Web: http://nemoneh.com