Loading...
پروژه واحد اداری عراق2019-10-29T17:25:21+03:30

واحد اداری عراق

طراحی، نظارت و اجرای واحد اداری با مساحت 100 متر مربع در کشور عراق توسط گروه مسعود زمانیها صورت پذیرفت. این ساختمان در سال 97 به بهره برداری رسید.

سایر پروژه ها

گروه معماری و دکوراسیون داخلی مسعود زمانیها

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های لوکس و فاخر معماری و معماری داخلی

اطلاعات تماس

Phone: 0098 - 21 - 26416252

Mobile: 0098 - 912 - 1045329

Web: http://nemoneh.com