Loading...
پروژه مجتمع آموزشی رسالت2019-10-29T17:29:44+03:30

مجتمع آموزش رسالت

طراحی، نظارت و اجرای مجتمع آموزشی واقع در رسالت توسط گروه مسعود زمانیها صورت پذیرفت. این مجتمع آموزشی در سال 96 به بهره برداری رسید.

سایر پروژه ها

گروه معماری و دکوراسیون داخلی مسعود زمانیها

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های لوکس و فاخر معماری و معماری داخلی

اطلاعات تماس

Phone: 0098 - 21 - 26416252

Mobile: 0098 - 912 - 1045329

Web: http://nemoneh.com