Loading...

باد

/Tag: باد

باد کوه – دشت

۱۳۹۸-۷-۹ ۲۰:۳۳:۴۶ +۰۰:۰۰۹ام مهر, ۱۳۸۲|Tags: , , , , , |

این مقاله به باد کوه - دشت می پردازد بهتر از پیش از مطالعه این مقاله، مقاله باد و گونه های آن را نگاه کنید. باد کوه – دشت اگر باد همگانی و یا باد دیگری نوزد نسیمی بین کوه و دشت مجاور کوه ایجاد می شود که در شب نسبت به روز وارو می شود [...]

باد دریا – کرانه

۱۳۹۸-۷-۹ ۲۰:۳۱:۲۷ +۰۰:۰۰۹ام مهر, ۱۳۸۲|Tags: , , , , , |

این مقاله به باد دریا-کرانه می پردازد بهتر از پیش از مطالعه این مقاله، مقاله باد و گونه های آن را نگاه کنید. باد دریا – کرانه اگر باد همگانی و یا باد دیگری نوزد نسیمی بین دریا و کرانه دریا ایجاد می شود که در شب نسبت به روز وارو می شود . روز ( [...]

باد و گونه های آن

۱۳۹۸-۷-۹ ۲۰:۳۲:۱۱ +۰۰:۰۰۹ام مهر, ۱۳۸۲|Tags: , , , , , |

باد و گونه های آن کونه های باد بر پایه سرعت آرام 0 تا 6 کیلومتر در ساعت نسیم 6 تا 27 کیلومتر در ساعت نسیم تند 27 تا 35 کیلومتر در ساعت باد آرام 35 تا 45 کیلومتر در ساعت باد تند 45 تا 55 کیلومتر در ساعت باد بسیار تند 55 تا 90 کیلومتر [...]

گروه معماری و دکوراسیون داخلی مسعود زمانیها

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های لوکس و فاخر معماری و معماری داخلی

اطلاعات تماس

Phone: 0098 - 21 - 26416252

Mobile: 0098 - 912 - 1045329

Web: http://nemoneh.com