Loading...

ضوابط ساخت و ساز

/, مقاله های معماری/ضوابط ساخت و ساز

ضوابط ساخت و ساز


ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتي:


1- طرف قرارداد موظف است ساختمانها و تاسيسات مربوط به کارگاه ،کارخانه، انبار و يا اداري خود را حداقل به فاصله 5 متر از اطراف محدوده زمين احداث نمايد . در مورد زمين هاي به مساحت يک هزار متر مربع و کمتر از آن 3 متر منظور شود مشروط به اينکه حداکثر / حريم مرقوم مي تواند حداقل 5 ارتفاع ساختمانهاي داخل عرصه از 6 متر تجاوز نکند و در غير اين صورت حريم 5 متر بايد رعايت شود. تبصره 1- تنها ساختمان نگهباني و سرايداري در يک طبقه (همکف ) مي توا ند در حريم ديوار مجاور به خيابان دسترسي احداث گردد.

2- در صورتي که شهرک نزديک فرودگاه بود ه و ارتفاع ساختمان و تاسيسات و يا دودکش آن بيش از 20 متر باشد طرف قرارداد موظف است با مراجعه با اداره فرودگاه محل ،موافقت فرودگاه را با ارتفاع مستحدثات اخذ و به شرکت ارائه نمايد و در صورتي که طبق تشخيص فرودگاه نياز به نصب علايم و چراغ هاي مخصوص هوانوردي باشد نسب ت به نصب علايم و چراغ طبق نظر مقامات فرودگاه اقدام نمايد.

3- احداث هر گونه ساختمان مستلزم دريافت مجوز احداث بنا از شرکت شهرکهاي صنعتي استان مي باشد.

4- ديوارهاي بين قطعات مي بايست حداکثر به ارتفاع 2 متر و اضلاع مجاز معابر بايد به صورت مشبک به ارتفاع حدود 2 متر (احداث سکو با مصالح بنايي حداکثر به ارتفاع 80 سانتيمترو بقيه آن تا ارتفاع مورد نظر به صورت مشبک ) اجرا شود.

5- طرف قرارداد ملزم است امور رفاهي و بهداشتي و حفاظتي کارگران را مطابق قوانين و مقررات جاري کشور چه در زمان اجراي عمليات ساختماني و چه پس از پايان کار و در حين بهره برداري مراعات و اجرا نمايد.

6- به منظور حريم چاههاي آب مورد نياز شهرک ،حفر چاه آب توسط طرف قرارداد در داخل شهرک صنعتي منوط به تصويب هيات مديره شرکت شهرکهاي صنعتي استان مي باشد.

7- آبهاي جاري ناشي از بارندگي مي بايست توسط لوله و کانال و کانيو به کانال ها و کانيوهاي شبکه تخليه آبهاي سطحي شهرک منتقل گردد . هدايت آبهاي سطحي به شبکه فاضلاب مجاز نبوده ،همچنين تخليه پساب بهداشتي و صنعتي به شبکه آبهاي سطحي ممنوع مي باشد.

8- چنانچه قطعه زمين در نبش قرار گرفته باشد گوشه هايي از زمين که در تقاطع قرار مي گيرد مي بايستي مطابق نقشه تفکيکي و يا ضوابط مربوطه پخ يا منحني ساخته شود و نصب درب ورودي واحد صنعتي در پخي مجاز نمي باشد.

9- براي حفاري پياده رو يا خيابان به منظور کابل کشي و يا لوله گذاري و يا نظاير آن طرف قرارداد بايد قبلا اجازه نامه کتبي از دفتر شهرک صنعتي دريافت و در صورت برخورد با کابل برق ،لوله آب ،گاز و يا فاضلاب مي بايست فورا مراتب را به شهرک صنعتي گزارش نمايد. بديهي است جبران کليه خسارات وارده به تاسيسات و مستحدثات شهرک از جمله زير سازي ،روسازي ،خيابانهاو پياده رو ها ،فضاي سبز ،شبکه آب ،فاضلاب ،برق ، گاز ،تلفن ،کانالها و غيره به عهده طرف قرارداد خواهد بود.

10- واحدهايي که به دليل ماهيت توليد خود داراي صداها و ارتعاشات بيشتر از حد مجاز قابل قبول سازمان حفاظت محيط زيست مي باش ند موظف هستند در طرح هاي ساختماني خود پيش بيني لازم را جهت عايق بندي و جلوگيري از انتشار صوت و ارتعاش به عمل آورند.

11- طرف قرارداد ملزم است از نگهداري زباله در محوطه کارگاه خودداري نمايد همچنين سوزاندن زباله ها در محوطه کارگاه به هيچ وجه مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر مقررات رفتار خواهد شد.

12- واحدهايي که ميزان آلودگي فاضلاب آنها بيش از حد مجاز قابل قبول تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي مي باشد مي بايستي قبل از تخليه فاضلاب خود به شبکه تصفيه اوليه نموده و بعد از پايين آورد ن ميزان آلودگي آن به حد استاندارد تصفيه خانه ،آن را به شبکه تخليه نمايند . بديهي است احداث حوضچه رسوب گير و نصب آشغال گير در محل اتصال به شبکه فاضلاب اين گونه واحدها ضروري است . همچنين طرف قرارداد موظف است قبل از احداث و بهره برداري تصفيه خانه فاضلاب شهرک صنعتي،پسابخود را مطابق ضوابط سازمان حفاظت محيط زيست راساً دفع نمايد . استاندارد ميزان آلودگي مجاز فاضلاب کارگاه صنعتي هنگام به شبکه ،در پيوست شماره 6 درج شده است. بديهي است واحدهايي مجاز به تخليه فاضلاب به شبکه م ي باشند که نتايج آزمايش شيميايي فاضلاب خود را به تاييد سازمان حفاظت زيست رسانده باشند.

13- طرف قرارداد موظف است ضوابط و مقررات قانوني مربوط به ساخت و ساز واحدهاي صنعتي را رعايت نمايد.

14- طرف قرارداد در زمان احداث کارگاه ها و انبار ها بايستي پيش بيني لازم را از نظ ر اتصال زمين (ارتينگ)بر اساس استاندارد ها به منظور جلوگيري از اتصال کوتاه رعد و برق و عواقب آن به عمل آورد.

15- واحدهايي که دارايي آلودگي از نظر صدا ،بو ،گردو غبار و گاز ،بخارات سمي بيش از حد استاندارد قابل قبول سازمان محيط زيست مي باشند ملزمند پيش بيني هاي لا زم را براي فيلتراسيون و تصفيه آلودگي ايجاد شده توسط کارگاههاي خود طبق ضوابط سازمان مزبور به عمل آورند.

16- چنانچه کارگاههاي صنعتي نياز به مصرف گازهايي مانند اکسيژن و استيلن و غيره دارند مي بايستي کپسولها و مخازن مربوطه را در خارج از کارگاهها به فاصله حداقل 2 متر از کارگاهها و انبارها با ايجاد سايبان (از مواد نسوز و عايق) قرار دهند.

17- هر واحد صنعتي ملزم است زباله و نخاله هاي حاصل از کارهاي ساختماني و مواد زائد جامد صنعتي و خطرناک ناشي از فرآيند تبخير و توليد بر اساس ضوابط شهرک صنعتي به محلهاي مجاز حمل و تخليه نمايند.

18- مصالح ساختماني در حين و بعد از اتمام ساختمان وهمچنين نخاله هاي پس مانده ساختماني ، نبايد معابر عمومي را اشغال نمايد.

19- مواد خام و کالاي توليدي واحد صنعتي بايد در محل همان واحد انبار گرديده و اشغال معابر عمومي مطلقا ممنوع مي باشد ضمنا واحد صنعتي موظف است محل بارگيري و باراندازي مواد و فضولات خود را بنا به احتياج در محوطه داخلي پيش بيني نمايد و استفاده از خيابانهاو سطح پياده رو ها بدين منظور ممنوع است.

20- جهت انجام عمليات ساختماني ،طرف قرارداد مکلف به معرفي مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال به کار،طبق مقررات سا زمان نظام مهندسي استان و تکميل فرم نظارت مي باشد.

تبصره 1- حضور طرف قرارداد و مهندس ناظر هنگام اخذ مجوز احداث ساختمان الزامي بوده که با امضاء پشت نسخه دوم مجوز که در پرونده شرکت ضبط خواهد گرديد عملي خواهد شد

تبصره 2- شروع عمليات ساختماني از جانب طرف قراردا د منوط به صدور مجوز احداث ساختمان از طرف شرکت مي باشد.

تبصره 3- در صورت نياز به هر گونه تغييرات در ساختمانها و نقشه هاي اجرايي طرف قرارداد مکلف است نقشه هاي جديد را همراه با گزارش توجيهي مهندس ناظر جهت بررسي و تاييد به شرکت ارائه نمايد.

 

 

 

نویسنده : مسعود زمانیها

با معمار نمونه همراه باشید

 

2019-10-04T18:14:07+03:304th اکتبر, 2005|۰ Comments
0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اشاره به موضوع
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

گروه معماری و دکوراسیون داخلی مسعود زمانیها

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های لوکس و فاخر معماری و معماری داخلی

اطلاعات تماس

Phone: 0098 - 21 - 26416252

Mobile: 0098 - 912 - 1045329

Web: http://nemoneh.com