[ نمونه ]  
 
 

نقشه سایت

تماس با ما

درباره نمونه

صفحه اصلی

 
 


 انتخاب صادرکنندگان نمونه سال 1384

بدينوسيله به آگاهي كليه بنگاههاي صادراتي كشور مي رساند ، سازمان توسعه تجارت ايران درنظر دارد درراستاي تحقق اهداف صادراتي برنامه چهارم توسعه و ارج نهادن به زحمات صادركنندگان كالاها و خدمات غيرنفتي كشور ، اعتلاي فرهنگ صادراتي و تشويق صادركنندگان برتر ، به موجب آيين نامه تشويق صادركنندگان نمونه ( موضوع تصويبنامه شماره 4522/ت24152ه مورخ 9/2/1380 هيات وزيران ) و براساس معيارها و امتيازات ذيل كه به تصويب جلسه مورخ 12/11/83 كميته انتخاب صادركنندگان نمونه كشور رسيده است اقدام به شناسايي الگوهاي موفق درعرصه صادرات كشور و انتخاب آنان به عنوان صادركنندگان نمونه سال 1384 جهت معرفي درهمين سالروز ملي صادرات (29/7/1384)


1- 1- دارابودن بيشترين ارزش صادرات درگروه كالايي مربوطه 35 امتياز

الف ) بيشترين ارزش صادرات درگروه كالايي مربوطه ( طبقه اظهارنامه گمركي ) 30 امتياز
ب ) دارابودن صادرات بيش از 10 ميليون دلار جهت شركت هايي غيردولتي 5 امتياز

2- 2- داشتن روند صعودي صادرات درسال 83 نسبت به سال 82 ( به ازاي هر 10% رشد صادرات يك امتياز به صادركنندگان تعلق مي گيرد) 10 امتياز

توضيح :‌ صادركنندگاني كه براي اولين بار درسال 1383 اقدام به صدور كالا نموده اند حداكثر 5 امتياز تعلق خواهد گرفت.

3- 3- صادرات كالا با ارزش افزوده بيشتر 5 امتياز ( ملاك تشخيص ارزش افزوده جدول مصوب كار گروه موضوع ماده 23 آيين نامه اجرايي بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور مي باشد.)

4- 4- بسته بندي كالاهاي صادراتي متناسب با نوع كالا 5 امتياز

5- 5- داشتن گواهينامه استاندارد بين المللي 5 امتياز

6- 6- گستردگي بازارهاي هدف و نفوذ در بازارهاي جديد 10 امتياز

الف) بازار جديد ( بازاري كه حسب اعلام دفتر آمار گمرك ايران ، آن محصول تاكنون به آن كشور صادر نشده باشد) 5 امتياز
ب ) گستردگي بازارهاي هدف : - حذف بازارها قبلي 3 امتياز ، - افزايش تعداد بازارها ( حداقل به ميزان 100 هزار دلار در طي سال 1383 به كشور صادرات داشته باشد) 2 امتياز

7- 7- كارآفريني و ايجاد اشتغال جديد ( ملاك تشخيص مقايسه ليست بيمه سال 1382 و 1383 خواهد بود) 5 امتياز

8- 8- مهارت فني و تخصصي و نوآوري در امر صادرات 15 امتياز

الف ) درصد صادرات به روش L/C 5 امتياز
ب ) داشتن R&D فعال 5 امتياز
ج ) نوآوري درامر صادرات 5 امتياز

9- 9- عضويت در تشكل صادراتي مربوطه 10 امتياز ، ملي 10 امتياز ، منطقه اي 5 امتياز

تبصره 1) : صرفا بنگاههايي مي توانند دراين رقابت شركت كنند كه صادرات آنها در سال 1383 بيشتر از 2 ميليون دلار باشد .
تبصره 2) :‌ صادركنندگاني كه دريكي از سالهاي 1382 و 1383 به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شده اند در صورتي مي توانند دراين زمينه شركت كننده كه صادرات آنها در سال 1383 نسبت به سال 1382 از رشدي بيش از 70% برخوردار باشد.
تبصره 3) : درشرايطي كه امتياز يك شركت خصوصي با يك شركت دولتي مساوي باشد ، شركت خصوصي بعنوان صادركننده نمونه انتخاب خواهد بود. لذا صادركنندگان محترم درخواست مي شود ، چنانچه تمايل دارند دراين رقابت ملي كه همه ساله به منظور معرفي بنگاههاي اقتصادي برتر درعرصه صادرات سامان مي يابد ، شركت نمايند ضمن تكميل فرم پيوست ، مدارك پيوست ، مدارك مستند دال برتاييد موارد فوق را حداكثر تا تاريخ پانزدهم خرداد ماه 1384 به نشاني تهران ، بزرگراه چمران ، سازمان توسعه تجارت ايران ( محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي ) ، معاونت خدمات صادراتي و بازاريابي ( مديريت پشتيباني و حمايت از صادركنندگان) دبيرخانه كميته صادركنندگان نمونه كشور ( صندوق پستي 1148 تجريش) ارسال نمايند. همچنين صادركنندگاني واجد شرايط مي توانند مدارك خود را ازطريق دبيرخانه كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي مستقر در سازمان بازرگاني استانها و يا تشكلها و انجمن هاي صادراتي نيز به نشاني فوق درمهلت مقرر ارسال نمايند.

بديهي است مداركي كه پس از تاريخ فوق و يا بصورت ناقص ارسال شوند ، فاقد اعتبار بوده و ثبت نام انجام نخواهد شد.

رديفگروه كالايي رديف گروه كالايي
1مصالح ساختماني 17محصولات معدني
2شوينده ها و مواد پاك كننده 18خشكبار
3دارو 19پسته
4مواد شيميايي 20ميوه و تره بار
5صنايع چوبي و سلولزي 21گل و گياه
6نساجي و پوشاك 22گياهان صنعتي و دارويي
7لوازم خانگي و برقي 23زعفران
8محصولات چرمي – كيف و كفش 24محصولات حيواني
9خودرو 25فرآورده هاي دريايي
10قطعات يدكي 26حبوبات وساير محصولات كشاورزي
11فلزات اساسي 27محصولات صنايع غذايي
12مصنوعات پلاستيكي و ملامين 28توريسم
13ساير كالاهاي صنعتي29خدمات فني و مهندسي
14محصولات پتروشيمي 30حمل و نقل و ترانزيت
15فرش دستباف 31ICT و IT
16صنايع دستي __


مدارك مثبته مورد نياز جهت شركت در انتخابات صادركنندگان نمونه سال 1384

1- 1- فهرست مشخصات اظهارنامه هاي صادراتي مربوط به سالهاي 81 و 82 و 83 با ذكر شماره كوتاژ و ارزش صادرات

2- 2- تصوير اظهارنامه صادراتي سال 1383

3- 3- تصوير پروانه بهره برداري با آخرين اصلاحات درمورد واحدهاي توليدي – صادراتي

4- 4- تصوير گواهينامه استاندارد بين المللي

5- 5- فهرست بيمه كاركنان شركت درسالهاي 82 و 83

6- 6- تصوير گواهينامه تاسيس R&D از مراجع ذيصلاح

7- 7- فهرست LC هاي گشايش شده توسط خريداران خارجي از بانكهاي عامل درسال 83

8- 8- يك نسخه از بروشور – كاتالوگ ، CD و ساير نرم افزارهاي تبليغاتي و بازاريابي شركت

9- 9- ارائه سوابق صادراتي شركت ( به ازاي هرسال فعاليت صادراتي يك فقره اظهارنامه مربوطه به همان سال ارائه شود)

10- 10- تصوير كارت عضويت در اتحاديه يا تشكل صادراتي معتبر

11- 11- تصوير كارت بازرگاني

12- 12- تركيب سهامداران شركت به همراه آخرين تغييرات روزنامه رسمي

* براي شركت دررقابت انتخابات صادركنندگان نمونه عضويت دربانك اطلاعات صادركنندگان مركز توسعه صادرات ايران الزامي است.

** توضيح : ارسال فرم بدون ارايه مدارك مثبته فاقد ارزش مي باشد.


فرم مشخصات داوطلبين شركت در انتخابات صادركنندگان نمونه سال 1384

1- نام شركت يا موسسه
2- نام مديرعامل :
3- شماره كارت بازرگاني:
4- نوع مالكيت :
5- نوع فعاليت :
6- نام كالا يا خدمات صادراتي ( دقيقا فهرست شود) :
7- گروه كالايي مربوطه براساس جدول پيوست:
8- آيا عضو بانك اطلاعات صادركنندگان كشور هستيد :‌
9- نوع كالاهاي صادراتي شركت
10- ميزان توليد و ظرفيت اسمي در سال 1383 : ( درمورد واحدهاي توليدي – صادراتي ) سال 1383: ميزان توليد () ، ظرفيت اسمي توليد براساس پروانه بهره برداري ()
11- ميزات صادرات در سالهاي زير با ارايه تصوير اظهارنامه هاي گمركي :
سال 1381 ( مقدار تن ) ( ارزش دلار)
سال 1382 ( مقدار تن ) ( ارزش دلار)
سال 1383 ( مقدار تن ) ( ارزش دلار)
سال 1384 فروردين ارديبهشت خرداد
12- اقدامات انجام شده درجهت كاهش هزينه هاي توليد و افزايش ارزش صادرات را به اختصار توضيح دهيد:
13- كشورهاي مقصد صادرات :‌ (‌به استناد اظهارنامه هاي صادراتي دقيقا فهرست شود)
14- فهرست بازارهايي كه براي اولين باردرسال 1383 حداقل به ميزان100 هزار دلار به آنها صادرنموده ايد :
15- گواهينامه استاندارد بين المللي
16- ابتكارات – ابداعات و نوآوري ها ( گزارش تشريحي و مدارك مثبته ضميمه شود)‌:‌
17- آيا عضو اتحاديه يا تشكل صادراتي مي باشيد ؟ ( نام اتحاديه يا تشكل صادراتي ذكر گردد.)
18- تعداد افراد شاغل درشركت براساس آخرين فهرست بيمه :
19- ويژگي اصلي شركت شما درمقابل رقبا براي نمونه شدن چيست ؟
20- آيا كالاهاي صادراتي شما بسته بندي مي شود؟ بلي خير
درصورت مثبت بودن پاسخ مشخصات بسته بندي كالاي صادراتي را ذكر نماييد.
21- فروش كالاي صادراتي به چه صورت انجام مي پذيرد؟ (درصد ذكرشود):
22- آيا از اينترنت براي فعاليت هاي تجاري خود استفاده مي كنيد ؟ درصورت مثبت بودن پاسخ ، نشاني وب سايت خود را ذكر نماييد.
23- نشاني دقيق شركت :
دفتر :
كارخانه :
تلفن :
نمابر :
پست الكترونيك :
تاريخ تكميل فرم:
24- نام و نام خانوادگي نماينده مطلع شركت جهت برقراري ارتباط فوري و تلفن تماس :
تلفن مستقيم :
تلفن موبايل :  واحد های نمونه


copyright 2003-2008

| ورود اعضا | | نقشه سايت | | عضويت | | صنايع | | صفحه اصلي | | گفتگو | | كالاها | | شركتها | | درباره نمونه | | جستجو | | ارتباط با ما | | تبليغات | | ايران شناسي | | اصناف |