[ نمونه ]

عملکرد سازمان

 
 

اندازه گیری عملکرد سازمان (MOP) چیست؟
نظر به این که هم اکنون در اکثر صنایع کشور، امکانات و استعدادهایی بالقوه وجود دارد، انتظار افزایش صادرات غیر نفتی و در نتیجه افزایش درآمدهای ملی، امر ممکن و دست یافتنی است. امااین امر زمانی میسر خواهد بود که تمامی صنایع بتوانند به گونه ای مناسب، امکانات و استعدادهای موجود راشناسایی و از آن ها استفاده ی بهینه کنند.

لازم است یاد آوری کنیم که هر چه یک مجموعه بزرگ تر باشد معمولا مدیران آن احاطه کمتری به مجموعه خود دارند و بر این اساس معمولا تصمیم هایی اتخاذ شده تصمیم های جامع و مناسبی نیست حال اگر تمامی مدیران بتوانند با استفاده از مکانیزمی این احاطه را بدست آورند تصمیم گیری های مناسب تری خواهند کرد. امکان استفاده بهینه و مناسب تر از تمامی امکانات وجود دارد از این رو خروجی های مؤسسات از لحاظ کیفی وکمی بهبود خواهد یافت و با این شیوه عملکرد سازمان ارتقا خواهد یافت.

MOP روشی است که مدیران صنایع با استفاده از آن ابتدا موارد مؤثر روی عملکرد مؤسسه خود در واحدهای مختلف را شناسایی سازمانی می کنند و سپس با استفاده از این موارد عملکرد مؤسسه خود را در دوره های معین می سنجند. سنجش های به عمل آمده در دوره های مختلف سبب اتخاذ تصمیم های مناسب از سوی مدیریت سازمان می شود.

مرحله دوم در اندازه گیری عملکرد سازمان، بهبود عملکرد (performace improvemet) سازمان با استفاده از تحلیل هایی است که پس از اندازه گیری و ایجاد بهبود مستمر سازمانی (Continous Improvemet) انجام می شود. این بهبود از طریق روش های بهینه سازی نظیر برنامه ریزی خطی (Linear Programing) انجام می پذیرد.

نکته آخر که باید مورد توجه قرارگیرد این است که روش های بهینه سازی در حد امکان بهترین راه را ارائه می دهد، از آنجا که بهبود سازمانی به صورت نسبی است، بهبود عملکرد سازمان ها در هر مرحله میسر خواهد بود.

روش عملکرد سازمان (MOP) مثل تابلوی نمایانگر لحظه ای وضعیت سازمان است و مدیر موفق کسی است که بتواند با مشاهده ی هر گونه تغییر در این تابلو بهترین تصمیم را بگیرد.


 
     

<< مقاله قبلی

<< مقاله بعدی

مقاله

کليه حقوق اين سايت وابسته به گروه نمونه مي باشد
copyright © 2003_2008  nemoneh.com

| ورود اعضا | | نقشه سايت | | عضويت | | صنايع | | صفحه اصلي | | گفتگو | | كالاها | | شركتها | | درباره نمونه | | جستجو | | ارتباط با ما | | تبليغات | | ايران شناسي | | اصناف |