[ نمونه ]

7 قدم برای حل مسئله(problem solving)

 
 

با استفاده از جدول زیر ، به سادگی می توان چرخه دمینگ (PDCA) را پیمود

ابزارهای اولیه سؤال ها قدم
نمودار پارتو مسئله ای که نیاز دارد آدرس دهی و شناسایی شود، چیست؟
مسئله به وجود آمده ، در چه هدی است؟
مشکل مورد نظر چگونه در مشتریان تاثیر می گذارد؟
چنانچه مسئله حل شود چه موفقیتی حاصل خواهد گردید؟
چه کسانی در تیم بررسی و حل مشکل شرکت دارند؟
مسئله را توصیف کنید توصیف
فلوچارت فرایند شبیه چیست؟
در کدام قسمت فرایند، مشکل توصیف شده اتفاق می افتد؟
مشکل موجود در فرایند چه کسی را شامل می شود، چه کسی را شامل نیست اما باید باشد؟
فرایند حاضر راتوضیح دهید برنامه ریزی (plan)
نمودار علت و معلول
ماتریس اولویت دهی
دلایل بالفعل و بالقوه برای ایجاد مسئله چیست؟
کدام یک از دلایل با داده ها، می تواند معتبر باشد؟
دلایل اصلی ایجاد مسئله کدام است؟
دلایل ریشه ای را تعیین کنید برنامه ریزی (plan)
نمودار رابطه ای
طوفان ذهنی
طوفان ذهنی تصوری
ماتریس های اولویت دهی
نمودار برنامه تصمیم گیری فرایند
ماتریس وظایف
نمودار درختی
چه راه حل هایی ممکن است پیشنهاد شود؟
چگونه بهترین راه حل را انتخاب می کنیم؟
چگونه راه حل انتخاب شده را اجرا کنیم؟
منابع زمان و سرمایه لازم چیست؟
آیا محدودیت هایی وجود دارد؟
چارچوب زمانی به چه صورتی است؟
یک راه حل و برنامه اجرایی ایجاد کنید برنامه ریزی (plan)
برنامه ریزی پروژه
ابزارهای اندازه گیری انتخاب شده
آیا اندازه گیری های کلیدی را نظارت می کنیم؟
آیا قدم هایی اجرایی را آن گونه که مشخص شده تعقیب می کنیم؟
راه حل انتخابی را اجرا کنید اجرا(DO)
نمودار پارتو راه حل های انتخاب شده به چه میزان مسئله را حل می کند؟
اجرای راه حل به چه میزان انجام می پذیرد؟
راه حل را بازنگری و انتخاب کنید بررسی(Check)
نمودار پارتو آیا کسی در مورد تغییرات اطلاعاتی دارد؟
چگونه یافته هایمان را نگه می داریم؟
با این پروژه چه نیازمندیهایی شناخته می شود و رفع نمی شوند؟
چه چیزهایی یاد گرفته ایم؟
چگونه موفقیت های مان را جشن خواهیم گرفت؟
یافته های حاصل شده را دراجرای راه حل به کار برید اصلاح(ACT)


 
     

<< مقاله قبلی

<< مقاله بعدی

مقاله

کليه حقوق اين سايت وابسته به گروه نمونه مي باشد
copyright © 2003_2008  nemoneh.com

| ورود اعضا | | نقشه سايت | | عضويت | | صنايع | | صفحه اصلي | | گفتگو | | كالاها | | شركتها | | درباره نمونه | | جستجو | | ارتباط با ما | | تبليغات | | ايران شناسي | | اصناف |