[ نمونه ]

استانداردهای طراحی وب

 
 

وب جهاني به لحاظ ويژگيها و ساختار, داراي استانداردهاي خاصي در زمينه هاي نرم افزاري است كه در طراحي مورد استناد قرار ميگيرند. استانداردهاي نرم افزارهاي طراحي وب را مي توان به دو دسته اصلي تقسيم كرد:

1- استانداردهاي مربوط به رابط كاربر وب (Web User Interface).
مقوله استانداردهاي نرم افزاري براي نمايش اطلاعات گرافيكي, صوتي و متن به استانداردهاي رابط كاربر وب مبوط مي شود. در اين مورد 13 استاندارد وجود دارد. دليل كم بودن تعداد استانداردهاي موجود در اين بخش اين است كه مهندسين نرم افزار, انعطاف بسيار بالايي در اين بخش نشان داده اند و قاعدتا با چنين وضعيتي استانداردهاي مورد نياز نمي تواند چندان زياد باشد. استاندارهايي مانند رابط كاربر گرافيكي GUI (Graphical User Interface) و html به توسعه دهندگان نرم افزار در توليد وشكل دادن صفحات وب كمك مي كنند.

جدول زير استانداردهاي مربوط به نمايش اطلاعات و روزآمد كردن آنها را نشان مي دهد:

استانداردهاي رابط كاربر(اوليه) اطلاعات مربوط به نمايش و روزآمدي
ISO RFC 2122 صدا
ISO 8632
ISOC RFC 1980, RFC 2122
گرافيك
ISO 8632
ISOC RFC 1980, RFC 2122
NETSCAPE DYNAMIC HTML
W3C CSS, HTML 4.0, HTML/CSS
تصوير
ISOC RFC 1648, RFC 1874, RFC 2070, RFC 2070, RFC 2111, RFC 2122
NETSCAPE DYNAMIC HTML
W3C CSS, HTML 4.0, HTML/CSS, XML
متن
ISOC RFC 2122 ويدئو

ذيلا بخشي از استانداردهاي نرم افزاري مرتبط با طراحي وب (رابط كاربر) كه توسط سازمانهايي كه در زمينه تدوين استانداردهاي نرم افزاري ازجمله وب فعاليت مي نمايند و استانداردها و توصيه نامه هاي آنها, ارائه ميگردد:

استاندارد رابط كاربر وب: گرافيك رايانه اي– فوق فايل براي ذخيره و انتقال اطلاعات تشريحي تصوير
شماره استاندارد: 8632
سال انتشار: 1992
سازمان منتشركننده:سازمان استاندارد بين المللي و كميسيون بين المللي الكترونيك (IEC)
پوشش استاندارد: اين استاندارد 330 صفحه اي به گرافيك رايانه اي پرداخته و در چهار قسمت اين استندارد را تعريف مي كند. قسمت اول, ويژگيهاي كاركردي را تشريح ميكند و فرمت فايلي را تعريف ميكند كه امكان ذخيره و بازيابي اطلاعات تشريحي مربوط به تصوير را به وجود مي آورد؛ قسمت دوم, كددهي كاراكتر؛ قسمت سوم, كددهي در مبناي 2 و در قسمت چهارم, كددهي متن را تشريح مي كند. اين استاندارد تصاوير ثابت و متحرك را در محيط وب در بر مي گيرد. عناصري كه در اين استاندارد تشريح مي شوند به صورت مقوله ها, فوق فايلها(Metafiles) و تصاوير سازمان يافته اند كه بازنمايي هاي موجود در فوق فايل, كنترل نمايش تصوير, ويژگيهاي اوليه طراحي تصوير و دسترسي به قابليتهاي غير استاندارد را تعيين مي كند.

رابط كاربر وب: بين المللي كردن زبان نشانگذاري فرامتن
شماره استاندارد: 2070 RFC
سال انتشار: 1997
سازمان منتشر كننده: جامعه اينترنت (ISOC) مركز مستقل مهندسي اينترنت (IETF)
پوشش استاندارد: اين استاندارد به موضوع بين المللي كردن زبان نشانگذاري فرامتني (html) از طريق توسعه ويژگيهاي و تاكيد بر پشتيباني مناسب جهاني آن مي پردازد. اين زبان در ابتدا محدود و وابسته به شماره استاندارد بين المللي 1-8859 (1986) سازمان بين المللي استاندارد به نام پردازش اطلاعات سيستمهاي اسناد و اداري – زبان نشانگذار عمومي بود. مجموعه كاراكترهايي كد گذاري مي شد كه تنها براي زبانهاي اروپاي غربي مناسب بود. نخستين اقدام در سال 1995 با برداشتن محدوديت از استاندارد 1-8859 انجام شد. بر اساس اين استاندارد, مجموعه كاراكترهاي كدگذاري شده را شامل كاراكترهاي پنهان, مدل پردازش, افزودة زباني, واحدها, ضريبها و عناصر اضافي, نشان براي نمايش عناصر وابسته زبان, شكلها, افزوده هاي تعريف نوع مدرك, ارسال فرم و متن عمومي html شامل مي شد.

رابط كاربر وب: وپژگيهاي VEMMI URL
شماره استاندارد: 2122 RFC
سال انتشار: 1997
سازمان منتشر كننده: جامعه اينترنت (ISOC) مركز مستقل مهندسي اينترنت (IETF)
اين استاندار يك طرح جديد URL را تعريف ميكند كه رابط ماشين براي خدمات بازيابي اطلاعات تصاوير متحرك و چندرسانه اي/ابر متن ايجاد شده مي پردازد. برخي اوقات از آن با عنوان رابط چند رسانه اي كاربردي:
(Enhanced man-machine interface for Videotext and Multimedia/hypermedia information Retrieval services or Versatile Multimedia Interface) نام برده مي شود. اين استاندارد به كاربر امكان اتصال و بهره برداري از خدمات چندرسانه اي زير فرمان استاندارد VEMMI را مي بخشد. شرح استاندارد VEMMI همراه آخرين نسخه تصويب شده آن به شكل html بر روي وب در نشاني: http://www.etsi.fr/ecs/projects/vemmi/vemmi.htm موجود مي باشد.

رابط كاربر وب: نت اسكيپ (NETSCAPE)
سال انتشار: 1997
سازمان منتشركننده: شركت ارتباطات نت اسكيپ (NETSCAPE)
پوشش استاندارد: اين استاندارد در واقع توصيه نامه شركت نت اسكيپ است و نحوة استفاده از html پويا را براي ضميمه كردن شيوه (شكل) صفحه, متن نهاده شده در صفحه و قلمهاي قابل ذخيره در صفحات وب را تشريح مي كند. html پويا كه اختصارا dhtml خوانده مي شود براي كساني كه مي خواهند طرح كلي و ظاهر صفحه وب خود را كنترل كنند و با استفاده از html و java Script تصاوير متحرك ضميمه كنند, به وجود آمده است.

رابط كاربر وب: زبان نشانگذار ابرمتن (Version: 4.0)
سال انتشار: 1997
سازمان منتشر كننده: كنسرسيوم جهاني وب(W3C)
اين نسخه از html گامي بلند براي استفاده بين المللي از اسناد و شكستن محدوديتهاي زباني است. نسخه 4.0 زبان برنامه نويسي نشانگذار فرامتن (html) يك افزار SGML (Standard Generalized Markup Language) است كه مطابق استاندارد بين المللي ايزو 8879 در سال 1986 مي باشد. در اين نسخه ساختار جهاني يك سند html را با اطلاعات زباني, پاراگرافها, خطها و عبارتهاي منظم و نامنظم, جدولها, شامل عناصر جدول, پيوندها, تصاوير و اشياء, قلمها و قاعده هاي افقي با قابها و شكلها, نشان مي دهد. (10, pp.5-98)

2- استانداردهاي مربوط به بسته بندي (Packaging) و قالب بندي (Formatting) اطلاعات وب
اين طبقه از استانداردها ي نرم افزاري براي قالب بندي و بسته بندي كردن اطلاعات صوتي, تصويري, و متني است كه از طريق وب انتقال داده مي شود. در اين دسته استانداردها 74 استاندارد اوليه وجود دارد.

اگر شبكه وب را همانند لوله هايي متصل به هم فرض كنيم كه اطلاعات را به كاربر منتقل ميكند, اين استانداردها, به تعريف ويژگيهاي اين مجاري مي پردازد, كه شامل استاندارد پست الكترونيكي X. 400 و استانداردهاي فشرده ويدئويي از قبيل سريهاي JPG ميشود. جدول زير استانداردهاي وضع شده براي بسته بندي و قالب بندي كردن اطلاعات را نشان مي دهد:

استانداردهاي رابط كاربر(اوليه) بسته بندي و قالب بندي اطلاعات
IMS Metadata
ISO 11172, 11544, 13818, 14478
ISOC RFC 1034, RFC 1862, RFC 1890, FRC 2038, RFC 2045, RFC 2046, RFC 2110, RFC 2112, RFC2198, RFC 2231, RFC 2250
WFMC TC-1018
صدا
Adobe PDF
IMS Metadata
ISO 8805, 9592, 9636, 10918, 11072, 12087, 14478
ISOC RFC 1740, RFC 1841, RFC 1862, RFC 2045, RFC 2046, RFC 2083,RFC 2110, RFC 2112, RFC2157, RFC 2231
NIST FIPS 177-1
W3C PNG
WFMC TC-1018
گرافيك
IMS Metadata
ISO 10918, 11172, 11544, 13818, 14478
ISOC RFC 1778, RFC 1862, RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2049, RFC 2110, RFC 2112, RFC 2157, RFC 2159, RFC 2231
WFMC TC-1018
تصوير
Adobe PDF
IMS Metadata
ISO 14478
ISOC RFC 821, RFC 822, RFC 974, RFC 1740, RFC 1741, RFC 1766, RFC 1767, RFC 1777, RFC 1778, RFC 1779, RFC 1830, RFC 1845, RFC 1846, RFC 1862, RFC 1869, RFC 1870, RFC 1892, RFC 1893, RFC 1894, RFC 1895, RFC 1895, RFC 1896, RFC 1939, RFC 1942, RFC 1959, RFC 1960, RFC 2044, RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2048, RFC 2049, RFC 2068, RFC 2069, RFC 2110, RFC 2112, RFC 2130, RFC 2141, RFC 2145, RFC 2157, RFC 2159, RFC 2160, RFC 2161, RFC 2183, RFC 2197, RFC 2220, RFC 2231, RFC 2243, RFC 2254
WFMC TC-1018
متن
IMS Metadata
ISO 11172, 11544, 13818, 14478
ISOC RFC 1034, RFC 1862, RFC 1890, RFC 2029, RFC 2032, RFC 2035, RFC 2038, RFC 2045, RFC 2046, RFC 2047, RFC 2049, RFC 2068, RFC 2110, RFC 2112, RFC 2157, RFC 2190, RFC 2231, RFC 2250
WFMC TC-1018
ويدئو

توضيحاتي در زمينه برخي از اين استاندارداي ذيلا ارائه مي گردد:

قالب بندي و بسته بندي اطلاعات: قالب سند قابل انتقال Acrobat
سال انتشار 1996
سازمان منتشر كننده: شركت سيستمهاي Adobe
اين استاندارد, قالب سند قابل انتقال (PDF) , استاندارد غير رسمي براي توزيع الكترونيكي اسناد است. اكروبات نامي كارآمد و معتبر براي مجموعه نرم افزار در زمينه ارائه اسناد با قابليتهاي نوين و مناسب است. مدل تصويرسازي اين نرم افزار شبيه به مدل (PostScript) است. براي تغيير يك سند به قالب (PDF) ابتدا منبع PostScript به برنامه اي به نام Distiller خوانده مي شود تا PostScript را به PDF تبديل كند (براي تبديل اسناد فارسي ابتدا يك چاپگر (منبع) PostScript براي سيستم تعريف و سپس فايل مورد را در به صورت Print to File چاپ كنيد. در مرحلة بعد با استفاده از نرم افزار Distiller فايل را كه دارا پسوند prn است, خوانده و به PDF تبديل كنيد. كاربران فارسي زبان تنها با عدم امكان جستجو در متن اين نوع فايل مواجهند كه با عرضة نسخه ME احتمالا اين محدوديت نيز مرتفع خواهد شد).

قالب بندي و بسته بندي اطلاعات وب: سيستم اصلي گرافيكي براي تشريح گرافيك سه بعدي(GKS-3D)
شماره استاندارد: ISO 8805
سال انتشار: 1988
سازمان منتشر كننده: سازمان استاندارد بين المللي
اين استاندارد مجموعه اي از امور مربوط به برنامه نويسي گرافيكي رايانه اي را مشخص مي كند كه شامل مقدمه اي بر گرافيك سه بعدي, مفاهيم, خروجيهاي گرافيكي, رابط فوق فايل گرافيك سه بعدي, ايستگاههاي كاري, سيستمهاي مباده و انتقال, اجزا و و وروديهاي گرافيكي, سطوح گرافيك سه بعدي, و ساختارهاي آن مي باشد. متن سند اين استاندارد 400 صفحه است.

قالب بندي و بسته بندي اطلاعات وب: دستورهاي شناسايي زبانها
شماره استاندارد: 1766 ISOC RFC
سال انتشار: 1995
سازمان منتشر كننده: جامعه اينترنت ISOC
اين استاندارد پيشنهاد يك دستور (Tag) زباني براي استفاده در مواردي است كه شناسايي يك زبان در سند حاوي اطلاعات مورد نياز باشد. در برخي متون ممكن است اطلاعات به بيش از يك زبان باشد يا ممكن است ابزارهايي براي كمك به فهم زبان سند ايجادشده باشد. اين عمل از طريق برچسب زني كاراكترها و درج شناساگر زباني انجام مي شود.

ديگر استانداردهاي مربوط به قالب بندي و بسته بندي اطلاعات كه به لحاظ قدمت و سابقه طولاني فعاليت و تلاش در اين زمينه, عموما به سالهاي قبل از 1997 باز مي گردد به اين موارد مي پردازد: ويژگيهاي Metadata در نرم افزار, سيستم گرافيك محاوره اي, كدگذاري و فشرده سازي ديجيتال, مدل مرجع گرافيك رايانه اي, كد كذاري تصاوير متحرك همراه صدا, پروتكل انتقال پستي ساده, محيط نمايش براي اشياء چندرسانه اي, مسير پستي و Domain, كنفرانس از راه دور, پروتكل انتقال متن, جدولهاي html, پيغامهاي اينترنتي, سرويس SMTP و...

به لحاظ تكثر فعاليتها و نوآوريها در زمينه وب و امكانات مربوط به آن سازمانها, شركتها و مؤسساتي كه در حوزه استفاده از وب به توليد نرم افزار مي پردازند, برخي از استانداردهاي اين حوزه, «خاص» هستند. به طور مثال آنچه كه توسط مرورگر Netscape در زمينه گرافيك رايانه اي و جلوه هاي ويژه بر روي وب پشتيباني مي شود هماهنگ و يكسان با Internet Explorer شركت ميكرسافت نيست. از اين رو لازم است در عين توجه به مستندات استانداردها به راه كارهاي عملي كه مي توان در زمينه توسعه فعاليتهاي طراحي وب مورد استفاده قرار گيرد, پرداخت. اين راهكارهاي عملي عبارتست از مجموعة دستورالعملها و توصيه هاي سازمانهاي توليدكننده نرم افزار توسعة وب و نيز رهنمودهاي متخصصان كاربري نرم افزار هاي مذكور. آنچه كه در پي مي آيد مجموعه اي از اين راهكارها و توصيه ها است.


 
     

<< مقاله قبلي

<< مقاله بعدي

مقاله

کليه حقوق اين سايت وابسته به گروه نمونه مي باشد
copyright © 2003_2008  nemoneh.com

| ورود اعضا | | نقشه سايت | | عضويت | | صنايع | | صفحه اصلي | | گفتگو | | كالاها | | شركتها | | درباره نمونه | | جستجو | | ارتباط با ما | | تبليغات | | ايران شناسي | | اصناف |